Om klubben

Klubben genomsyras av gemenskap och sportsmannaanda.
Genom aktiva medlemmar skapas känsla av tillhörighet och god laganda.
Vuxna och barn/ungdomar visar respekt för varandra och för klubbens verksamhet.

Alla är en god förebild och vi reagerar och agerar om någon inte behandlas utifrån gott omdöme.

Scroll to Top